Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Antonín, Joža

Citace: J. Antonín: Prvému presidentu ČSR presidentu osvoboditeli T.G. Masarykovi in memoriam