Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Appianos, asi 100-asi 180

Bände: Appien, asi 100-asi 180
Bände: Appianus Alexandrinus, asi 100-asi 180
Bände: Appianus, Procurator Augusti, asi 100-asi 180
Bände: Apianus Alexandrinus, asi 100-asi 180
Bände: Apiano Alexandrino, asi 100-asi 180
Citation: NKC
Citation: Appianos: Zrod římského impéria: římské dějiny. Část 1. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1986
Citation: Slovník spisovatelů: Řecko: Odeon
Citation: Borecký, Bořivoj a kol.: Slovník řeckých spisovatelů. 2., přeprac. a dopl. vyd., V nakl. Leda vyd. 1. Praha: Leda, 2006
Citation: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 14. 10. 2014