Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Appianos, asi 100-asi 180

Vazby: Appien, asi 100-asi 180
Vazby: Appianus Alexandrinus, asi 100-asi 180
Vazby: Appianus, Procurator Augusti, asi 100-asi 180
Vazby: Apianus Alexandrinus, asi 100-asi 180
Vazby: Apiano Alexandrino, asi 100-asi 180
Citace: NKC
Citace: Appianos: Zrod římského impéria: římské dějiny. Část 1. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1986
Citace: Slovník spisovatelů: Řecko: Odeon
Citace: Borecký, Bořivoj a kol.: Slovník řeckých spisovatelů. 2., přeprac. a dopl. vyd., V nakl. Leda vyd. 1. Praha: Leda, 2006
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 14. 10. 2014