Výsledky vyhledávání | Knihovna Muzea Kroměřížska http://knihovny.zlkraj.cz/library/muzeum-km/search/by-authority/32525/rss Vyhledávání podle autority: Nakladatelé/vydavatelé = Univerzita Palackého v Olomouci Edukační potenciál muzea Šobáňová, Petra, 1975- Archeologie barbarů 2010 : hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem : sborník příspěvků ze VI. Protohistorické konference, Hradec Králové, 6.-9. září 2010 = Archäologie der Barbaren 2010 : die Gräber und Gräberfelder der Germanen zwischen Elbe und Donau : Materialien der VI. Frühgeschichtlichen Konferenz, Hradec Králové, 6.-9. September 2010 Zíbrt, Čeněk, 1864-1932 Hudba a kardinál Dietrichstein 1599-1636 Brázdová, Lucie, 1977- Vybrané hebrejské a jidiš prameny k dějinám Židů na Moravě: středověk a raný novověk Visi, Tamás, 1974- Muzejní expozice jako edukační médium. 1. díl, Přístupy k tvorbě expozic a jejich inovace Šobáňová, Petra, 1975- Muzejní expozice jako edukační médium. 2. díl, Výzkum současných českých expozic Šobáňová, Petra, 1975- Historický místopis Napajedelska 1848-1960 Zemek, Metoděj, 1915-1996 Hudba v Olomouci a na střední Moravě III Malířství 17. století na Moravě Togner, Milan, 1938-2011 Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži, Populární dobové žánry: životy, paměti, listy a cesty Voždová, Marie, 1961- Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži, Společenskovědní a jiná nauková literatura Voždová, Marie, 1961- Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži, Krásná literatura Matoušková, Jiřina, 1984- Ezechiel Ambros Silná, Ingrid, 1962- Analýza příčin a důsledků příchodu Milosrdných sester sv. Vincence de Paul do Kroměříže v polovině 19. století : bakalářská práce Součková, Marie