Search results | Knihovna Muzea Kroměřížska http://knihovny.zlkraj.cz/library/muzeum-km/search/index-item/rss?id=162732&value=arciv%C3%A9vodov%C3%A9-Rakousko-19.-20.%20stolet%C3%AD&lang=EN Search by index item:: arcivévodové-Rakousko-19.-20. století František Ferdinand d'Este : osobnost, politické pozadí a boje následníka trůnu : sarajevská tragedie